ผู้ผลิต

โฆษณา

ตั้ง โฮสต์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ http

ลดราคา ลดราคา!
500.00 ฿

Service for all

สถานะสินค้า active

999997 รายการในร้านค้า

ปล.การบริการนอกสถานที่ เป็นบริการพิเศษเน้นความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง รบกวนดู อัตราค่าบิรการก่อนใช้บริการ ขอบคุณครับ
การติดตั้ง Web Server บน Ubuntu 10.04

การติดตั้ง Web Server บน Ubuntu 10.04 และการทำ SSLทำการ Login เข้าสู่ Ubuntu Serverทำการ Update โดยใช้คำสั่ง  apt-get update แล้วกด Enterเมื่อทำการ Update เสร็จการ Update ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตที่เราใช้งานหลังจากทำการ Update เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำการติดตั้ง apache php mysql และ phpmyadmin โดยใช้คำสั่ง แล้วกด Enterapt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server mysql-client phpmyadmin
ให้เลือกตอบ Y เพื่อทำการติดตั้งต่อไประหว่างการติดตั้ง mysql จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า Password ของ mysql ให้ใส่ Password แล้วทำการกด Enterหน้าต่างการยืนยันรหัสผ่านของ mysql กรอกแล้วทำการกด Enterหน้าต่างนี้ทำการเลื่อนลูกศรมาที่ตำแหน่งของ apache2 แล้วทำการกด spacebar แล้วทำการกด Enterหลังจากนั้นระบบจะทำการติดตั้งในส่วนอื่นๆต่อไปหน้านี้ระบบถามเกี่ยวกับการตั้งค่า data base  ของ phpmyadmin ตอบ Yes แล้วกด Enter
ป้อน password แล้วทำการกด Enterใส่ password เดิมอีกครั้งเพื่อทำการยืนยัน แล้วทำการกด Enterใส่ password เพื่อทำการยืนยันอีกครั้ง แล้วทำการกด Enterการติดตั้ง apache2 php mysql phpmyadmin เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการทดสอบการทำของโปรแกรมที่เราติดตั้งไปทดสอบการทำงานของ apache2 โดยใช่คำสั่ง netstat –lnt
จะแสดง port การทำงาน เป็น 80 สถานะเป็น LISTEN
ทดสอบการทำงานบนเครื่อง client ให้พิมพ์ IP เครื่อง Server ลงไปถ้าปรากฏ It works! แล้วว่าapache2 ทำงานแล้วต่อมาทำการทดสอบการทำงานของ PHP
ก่อนทำการทดสอบการทำงานของ PHP เราต้องสร้าง file ทดสอบขึ้นมาชื่อ testweb.php โดยการใช้คำสั่ง  แล้วทำการกด Enternano /var/www/testweb.phpหน้าต่างการสร้างไฟล์แล้วทำการพิมพ์คำสั้งตามรูปเพื่อการดูค่าต่างของระบบ กด Ctrl+O เพื่อทำการsave ค่าที่เราทำการเขียนลงไป แล้วกด Enter จากนั้นทำการกด Ctrl+x เพื่อออกจากคำสั่ง nanoพิมพ์คำสั่งให้ apache เปิดไฟล์นามสกุล php แล้วทำการ restart apache2 ด้วยคำสั่ง a2enmod php5 และ /etc/init.d/apache2 restartทำการทดสอบการทำงานของ php โดยการเข้ามาดูโดยพิมพ์ IP เครื่อง Server แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเช่นhttp://192.168.242.128/testweb.php
ทำการทดสอบการทำงาน ของ phpmyadmin ด้วยการพิมพ์ url http://192.168.242.128/phpmyadminแล้วทำการกรอก usernane และ password ดู ในที่นี้ username จะเป็น root และ password ขึ้นอยู่กับตอนที่เราตั้งไว้นี้คือหน้าต่างการทดสอบการทำงานของ mysql โดยพิมพ์คำสั่ง mysql –u root –p แล้วทำการใส่password แล้วกด Enter ถ้าต้องการออกจาก mysql ก็ใช้คำสั่ง qการทดสอบแล้วการติดตั้ง apache2 php5 mysql phpmyadmin เรียบร้อยแล้วต่อมาทำการติดตั้ง SSLให้กับ web server

รถเข็น  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ