ผู้ผลิต

โฆษณา

Set Local Network 6 - 10 เครื่อง

Set Local Network 6 - 10 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลดราคา ลดราคา!
1,500.00 ฿

ประกัน 7 วัน

สถานะสินค้า active

999996 รายการในร้านค้า

ในกรณีนี้ หากทางช่างจะต้องทำการเซ็ตระบบ LAN + Internet + Wifi + printer network ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป - 10 เครื่อง 

จะมีค่าบริการ 1500 บาท 

**แต่หากทำ 1 เครื่องจะไม่เสียค่าบริการส่วนนี้

ปล.การบริการนอกสถานที่ เป็นบริการพิเศษเน้นความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง รบกวนดู อัตราค่าบิรการก่อนใช้บริการ ขอบคุณครับ

การ์ด lan

หลังจากติดตั้งการ์ด LAN เรียบร้อยแล้วก็มาถึงการเซ็ตอัพให้เครื่องสามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในระบบ LAN

ภาษาที่ติดติอผ่านระบบ LAN ที่นิยมคือภาษาโปรโตคอล (Protocol) สำหรับโปรโตคอลที่นิยมใช้กันในระบบเครือข่ายของ Windows หรือที่เรียกว่า Microsoft Networks นั่นก็คือ NetBeUI และ TCP/IP อันที่จริงหลังจากติดตั้งการ์ด LAN Windows XP จะทำการเซ็ตอัพ TCP/IP ในเครื่องของคุณให้โดยอัตโนมัติ แต่ผลลัพธ์ของการเซ็ตอัพที่กำลังเชื่อมต่อกับระบบ LAN อยู่หรือไม่

การกำหนด IP Address โดยผู้ใช้

การ กำหนด IP Address โดยผู้ใช้ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลก่อนว่าระบบ LAN ที่จะเอาเครื่องไปต่อนั้นมีค่าหมายเลขเครือข่าย (Network ID) เป็นเท่าไร,ค่าหมายเลขเครื่อง (Host ID) ที่ยังสามารถใช้ได้โดยไม่ไปซ้ำกับเครื่องอื่น ๆ พร้อมด้วยค่า Subnet Mask หรือ Network Mask ที่ถูกต้อง และรวมถึงค่า IP Address ของ Default Gateway หรือ DNS Server และ WINS Server ด้วยถ้าจำเป็นต้องใช้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1.***Logon ด้วย Account ที่เป็น Administrator หรือที่มีสิทธิ์เทียบเท่า 
2.คลิกที่ Start > Control Panel (สมมติว่าใช้แบบ Classic View) 
3.ดับเบิลคลิก Network Connections เพื่อเปิดวินโดว์ Network Connections ขึ้นมา 
4.ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Local Area Connection

Control  Panel


Network  Connections

5.คลิก Properties คุณจะเห็นว่า Windows XP ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆให้โดยอัตโนมัติ

     - Client for Microsoft Networks คือส่วนประกอบที่ทำให้ Windows XP สามารถที่จะไปแชร์ไฟล์หรือพรินเตอร์ของเครื่องอื่น ๆ ในระบบ LAN ได้ 
     - File and Printer Sharing for Microsoft Networks คือส่วนประกอบที่ทำให้เครื่องพีซีอื่น ๆ ในระบบ LAN สามารถร่วมแชร์ไฟล์หรือพรินเตอร์ที่ต่ออยู่กับเครื่อง 
     - QoS Packet Scheduler คือส่วนประกอบที่ทำหน้าที่จัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของข้อมูลที่จัดส่ง 
     - Internet Protocol (TCP/IP) คือส่วนประกอบของโปรโตคอล TCP/IP ทั้งหมด

Internet  Protocol  (TCP/IP)


6.คลิก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิกปุ่ม Properties เพื่อเปิดวินโดว์ Internet Protocol (TCP/IP) Properties

7.คลิก Use the following IP address : แล้วกำหนดค่าดังรายละเอียดต่อไปนี้

* ช่อง IP address : ให้กำหนดค่า IP address ที่จะใช้ โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือข่าย จากตัวอย่างนี้จะใช้หมายเลข IP Address เป็น 192.168.1.2 ซึ่งหมายความว่าในระบบ LAN ของคุณนั้นจะต้องใช้หมายเลขเครือข่ายที่ขึ้นต้นด้วย 192.168.1 และหมายเลขเครื่องคือ 2 นั่นเอง 
* ช่อง Subnet mask : ให้กรอกค่า Subnet Mask ที่สอดคล้องกับ IP Address ซึ่งโดยทั่วไป Windows XP จะกำหนดให้โดยอัตโนมัติ 
* ช่อง Default gateway : ให้กำหนดค่า IP Address ของเครื่องอื่นที่จะทำหน้าที่เป็นทางผ่านไปสู่เครือข่ายอื่น ๆ 
* คลิกเลือก Use the following DNS server address : แล้วกำหนดค่าดังนี้ 
    - ช่อง Prefered DNS server : ให้กำหนดค่า IP Address ของเครื่องที่จะทำหน้าที่เป็น DNS Server 
    - ช่อง Alternate DNS server : ให้กำหนดค่า IP Address ของเครื่องที่จะทำหน้าที่เป็น DNS Server สำรองในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับ Prefered DNS server ถ้าไม่มีก็เว้นว่างไว้

IP  address

8.คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

9.กลับมาที่วินโดว์ Local Area Connection Properties ให้คลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน 

การกำหนด IP Address แบบอัตโนมัติ

การ กำหนด IP Address แบบอัตโนมัติหรือ Automatic Private IP Addressing หรือเรียกย่อ ๆ ว่า APIPA เป็นการกำหนด IP Address โดยกลไกภายในตัว Windows XP เอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.Logon ด้วย Account ที่เป็น Administrator หรือที่มีสิทธิ์เทียบเท่า
2. คลิกที่ Start > Control Panel
3. ดับเบิลคลิก Network Connections เพื่อเปิดวินโดว์ Network Connections
4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Local Area Connection
5. คลิก Properties
6. คลิก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิกปุ่ม Properties

Internet  Protocol  (TCP/IP)

7. คลิก Obtain IP address automatically : เพื่อให้ Windows XP ทำการขอรับค่า IP Address และค่าที่เกี่ยวข้องจาก DHCP Server ทันทีที่คุณคลิกข้อนี้จะปรากฏแท็บ Alternate Configuration เพิ่มขึ้นมา
8. คลิกที่แท็บ Alternate Configuration
9. คลิกเลือก Automatic private IP address
10. คลิกปุ่ม OK
11. คลิกปุ่ม OK

รถเข็น  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ