Home บริการความรู้เรื่องบ้าน มารู้จักฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

มารู้จักฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

อีเมล พิมพ์ PDF

k7_new ฉลากประหยัดไฟเบอร์มีที่มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมใจการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ โดยให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตหรือนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ทั้งในบ้านพักอาศัย และในภาคธุรกิจ
โดยใช้แนวทางการรณรงค์ด้วยการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดพลังงานด้วยแนวทางต่าง ๆ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าด้วยรูปแบบง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ทางกฟผ.ได้ขอความร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าร่วมโครงการเพื่อกำหนด ระดับประสิทธิภาพและพัฒนาเครื่องปรับอากาศเพื่อติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์และติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ (สฟอ.) เป็นหน่วยงานทดสอบค่าประสิทธิภาพ ว่าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานด้านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร์ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทางการไฟฟ้าเองก็ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ในท้องตลาดว่าถูกต้องตามที่มาตรฐานกำหนดไว้หรือไม่  เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของฉลากประหยัดไฟเบอร์และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าได้มาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดไว้

หากทางการไฟฟ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าได้มีมาตรการในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
1. ถอดฉลากรุ่นที่ไม่ผ่านการสุ่มกลับและขอฉลากที่เหลือคืนและงดการเข้าร่วมโครงการเป็นเวลาปี
2. บริษัทจะต้องทำการแก้ไขแคตตาล็อคของบริษัท และส่งให้ กฟผ. ตรวจสอบ
3. กฟผ. จะประกาศลงหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของ กฟผ. ให้ประชาชนรับทราบ
4. หากบริษัททำผิดหลักเกณฑ์เป็นครั้งที่ กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา ปี และถอดฉลากทุกรุ่น
5. หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น กฟผ. จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการทันที

สำหรับผู้ที่ทำการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ ของปลอม ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงร่วมกับกองบังคับการทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดโทษเอาไว้ในข้อหาขายสินค้าฉลากเป็นเท็จ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อได้รับรู้ถึงที่มาและประโยชน์ของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์แล้ว ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในครั้งต่อไป คุณก็ควรจะเลือกซื้อประเภทที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าของคุณลง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในประเทศอีกด้วยครับ แล้ววันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ แล้วหรือยัง

 
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

รับจำนำและจัดจำหน่ายรถยนต์

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1795423

RSS