Home ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ฝึกนิสัยประหยัดไฟฟ้าในที่ทำงาน

ฝึกนิสัยประหยัดไฟฟ้าในที่ทำงาน

อีเมล พิมพ์ PDF


การขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้พลังงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว
ในลักษณะที่รวดเร็วและสูญเปล่า ทำให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่มาของพลังงาน นั่นคือ ทรัพยากร เพราะทรัพยากรที่มีอยู่ล้วนถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้นตามปริมาณของพลังงานที่สูญเสียไป
ในไม่ช้าเราคงไม่เหลือทรัพยากรอะไรอีก ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางในการช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แนวทางการประหยัดไฟฟ้าในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ

1. ไฟฟ้า

- ปิดสวิตช์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม
- ใช้แสงสว่างเท่าที่จำเป็น เลือกเปิดไฟเฉพาะบริเวณที่ต้องการใช้แสงเท่านั้น
- เลือกใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำ ๆ ไว้ในส่วนที่ต้องเปิดทิ้งไว้แต่ไม่ต้องการแสงสว่างมาก เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ
- จัดโต๊ะทำงานหรือที่นั่งอ่านหนังสือไว้ใกล้ริมหน้าต่างเพื่อจะได้รับแสงธรรมชาติได้มาก
- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง และอาจเป็นเหตุให้ต้องเปิดไฟหลายดวงเพื่อให้แสงสว่างเท่าเดิม

- ฯลฯ

2. เครื่องปรับอากาศ

- ควรเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของห้องตามความสูงของห้อง
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง คือใช้กระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด แต่ให้ความเย็นตามที่กำหนดไว้
- ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม อยู่ที่อุณหภูมิสบาย ๆ คือ 25 องศาเซลเซียส ไม่เย็นเกินความจำเป็น
- หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและควรให้ช่างล้างทำความสะอาดทั้งเครื่องปีละ 1 ครั้ง
- ควรบุฉนวนห้อง ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในห้อง เป็นการลดระยะเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะสั้นลง ประหยัดไฟฟ้าได้มาก ลดการสึกหรอ ประหยัดค่าซ่อมแซม
- ปิดเครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งที่มิได้ใช้งานในห้องนานเกิน 1 ชั่วโมง

- ฯลฯ

3. การใช้น้ำ

- อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน และควรใช้น้ำให้ประหยัดที่สุด เช่น ขณะแปรงฟัน หรือ ถูสบู่ขณะอาบน้ำ ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ตลอดเวลา
- น้ำทิ้งที่สะอาดสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้
- หมั่นตรวจดูไม่ให้มีส่วนใดรั่วไหลหรือซึม ถ้าพบก็ควรรีบซ่อมแซมทันที

- ฯลฯ

4. ลดปริมาณการใช้รถยนต์

- ระยะทางใกล้ ๆ เดินหรือขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์
- ดับเครื่องทุกครั้งที่ต้องจอดรถรอ
- หมั่นบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และรถให้สมบูรณ์จะได้ไม่ปล่อยมลพิษอีกทั้งช่วยประหยัดพลังงาน
- ใช้น้ำมันให้ถูกและเหมาะสมกับประเภทเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์ให้เติม 91 เราก็เติม 91
- ไม่ขับรถเร็วเกินความจำเป็น

- ฯลฯ

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราสามารถช่วยกันประหยัดพลังงาน หากเราทุกคนหันมาให้ ความสนใจและร่วมมือกันโดยเริ่มจากตัวเราเองและคนใกล้ชิด ฝึกให้เป็นนิสัย
เพียงเท่านี้ก็ช่วยกันประหยัดพลังงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก

" ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม "

 
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2493496

RSS