Home ผู้บริหารและทีมงาน

รับว่าความ

อีเมล พิมพ์ PDF

บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นำเสนอโดย

คุณสงคราม สุขแทน ตำแหน่งทนายความ ฝ่ายบังคับคดี

คณะผู้บริหารและทีมงาน
นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการว่าความและการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ นิติกรรมสัญญา การปรับโครงสร้างหนี้/ประนีประนอมยอมความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
การทำแผน/บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ การตรวจสอบสถานะกิจการ การควบรวมกิจการ/การโอนกิจการ 
การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน/ลดทุน บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด 
การเข้าเทคโอเวอร์กิจการ ภาษีอากร แรงงาน โนตารีพับลิค คดียึดทรัพย์ตามกฎหมาย ปปง. 
อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
สมาชิกสภาทนายความ ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เข้าร่วมทำงานกับสำนักงาน
เมื่อปีพ.ศ. 2536 จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 3 สมัย (2522-2529,2531-2534) กรรมาธิการวิสามัญ
ร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนหลายบริษัท

นายไพศาล เบญจานุวัตร ตำแหน่งกรรมการ 
นายบุญเรือง อุทัยรัตน์ ตำแหน่งกรรมการ 
นายปรัชญ์ ศรีอ่อน ตำแหน่งทนายความ 
นายพุฒิกฤษณ์ คงสวัสดิ์ ตำแหน่งทนายความ 
นายทศพร เสกธีระ ตำแหน่งทนายความ 
นายกฤษฏ์พงศ์ วงษ์มหัทธน ตำแหน่งทนายความ 
นายสิษฐิพัสส์ หาญจริง ตำแหน่งทนายความ 
นายวีรวัส ชูรัศมี ตำแหน่งทนายความ
นายอาทิตย์ พลอยศรี ตำแหน่งทนายความ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ บุญคง ตำแหน่งทนายความ
นางสาวพิลาศ บุญอาจ ตำแหน่งทนายความ

ฝ่ายบังคับคดี
ายชัยชนะ ถาวรรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบังคับคดี 
นายสุระ งามจิตต์เอื้อ ตำแหน่งทนายความ 
นายสงคราม สุขแทน ตำแหน่งทนายความ 
นายสุรปกรณ์ ทาเจริญ ตำแหน่งทนายความ 
นายมนต์ชัย สุวรรณกลาง ตำแหน่งทนายความ

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความคดีแพ่งและรับว่าความอาญา รับว่าความ ทุกๆ คดี รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายต่างๆ
- รับจดทะเบียนบริษัทฯ รับจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ
- รับเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนบริษัทฯ และรายการนิติบุคลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ต่างๆ
- จดภาษีมูลค่าเพิ่ม รับขึ้นทะเบียนเข้าประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง
- ให้บริการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ขอหรือต่อวีซ่า ทำหนังสือเดินทาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว
- รับปรึกษาการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- จดจำนอง ขายฝาก ภาระจำยอม ยืดทรัพย์ฯลฯ
- ให้บริการตรวจสอบร่างสัญญา และทำนิติกรรม ร่างสัญญาต่างๆ
- รับไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้บริการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้เพื่อระงับข้อพิพาท

รวมทั้งดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาต่างๆ รับมอบอำนาจในการสืบทรัพย์ สืบบังคับคดี สืบยึดทรัพย์ ทำการขายทอด ตลาดทรัพย์ (ตามคำพิพากษา) รับติดตามหนี้สิน ที่เป็นคดีแพ่ง เช่น ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ ลูกหนี้ปิดกิจการ ลูกหนี้ล้มละลาย ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ทำให้ท่านดำเนินคดีกับลูกหนี้ได้ ติดตามหนี้ที่หมดอายุความแล้ว รับติดตามหนี้สิน ที่เป็นคดีอาญา เช่น เช็คเด้ง ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง บุกรุก ตามจับตัวลูกหนี้ตามหมายจับ โดยทนายความชั้นหนึ่ง ทีมงานคุณภาพ !

ติดต่อ ทร. 083-792-5426 หรือส่งเรื่องของท่านมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ทางเราจะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.

121/47 อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเบก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ระบบตรวจสอบหมายจับ

user : Guest

Pass Guest

 

ระบบตรวจสอบหมายศาล


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2012 เวลา 01:10 น.  
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2423007

RSS