Home Network Service & บริการจัดทำเว็บไซด์ ติดต่อจดโดเมน (Domain Name)

ติดต่อจดโดเมน (Domain Name)

อีเมล พิมพ์ PDF

ติดต่อจดโดเมน (Domain Name)

วิธีจดโดเมนเนม

Step 1 : ระบุชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ

Step 2 : ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่ต้องการยังว่างอยู่หรือไม่ กดตรวจสตรวจสอบ

Step 3 : เลือกโดเมนที่ยังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมน

 1. ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 2. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ได้ผลเหมือนกัน
 4. ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าหรืออยู่หลังสุดของชื่อ domain
 5. ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

 

การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศและชื่อโดเมนภาษาไทย

 1. .com ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย
 2. .net ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย
 3. .org ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย

ค่าบริการจดโดเมน

Generic Top Level Domains คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org

โดเมนเนม

ประเภทผู้ถือครอง

ราคา / ปี

.com

Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท

500 บาท

.net

Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย

500 บาท

.org

Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร

500 บาท

.biz

Business / ห้างร้านบริษัท

500 บาท

.info

Information / เวปไซด์ให้ข้อมูล

500 บาท

.us

ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา)

750 บาท

.name

ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป

700 บาท

.ws

ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป

500 บาท

.eu

ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตยุโรป (ยูโร)

1,600 บาท

.asia

ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก

1,600 บาท

.in

India หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลทั่วไป

1,600 บาท

.mobi

เว็บไซด์สำหรับแสดงบนมือถือ (Mobile Web)

1,600 บาท

.cc

ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป

1,600 บาท

.tv

เว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์

1,500 บาท

** จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน **

ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ

โดเมนเนม

ประเภทผู้ถือครอง

ราคา / ปี

.co.th

Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท

1,559 บาท

.in.th

Individual / บุคคลทั่วไป

800 บาท

.net.th

Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

1,559 บาท

.or.th

Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร

1,559 บาท

.ac.th

Academic Organization / สถาบันการศึกษา

1,559 บาท

.mi.th

Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร

1,559 บาท

.go.th

Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ

1,559 บาท

 

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
  ตัวอย่างเอกสารบริษัทตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)
 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด
  โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
  ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)
 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  ตัวอย่างเอกสาร
 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)
  ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
  ตัวอย่างเอกสาร
 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
 • จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Underfire

Underfire

Pilgrim

Pilgrim

Winter

Winter

Viper

Viper

Tyrant

Tyrant

Quintel

Quintel

Siren

Siren

Rasputin

Rasputin

Monaco

Monaco

Lantern

Lantern

Newspress

Newspress

Octavia

Octavia


Iridium

Iridium

June

June

Kansas

Kansas

Halifax

Halifax

Gordon

Gordon

Financio

Financio

Edivos

Edivos

Delphi

Delphi

Xenastore

Xenastore

Yasmin

Yasmin

Valor

Valor

Western

Western

Zenshop

Zenshop

Axis

Axis

Canyon

Canyon

Boston

Boston

Ureeka

Ureeka

Tiara

Tiara

Sosa

Sosa

Rolex

Rolex

Quantez

Quantez

Nomad

Nomad

Primal

Primal

Orion

Orion

Jobpress

Jobpress

Myst

Myst

Leon

Leon

Krismas

Krismas

Ebuy

Ebuy

Faith

Faith

Gears

Gears

Hector

Hector

Avenue

Avenue

Boxoffice

Boxoffice

Diavlo

Diavlo

Carmen

Carmen

Zylyz

Zylyz

Xanadu

Xanadu

Wallbase

Wallbase

Yamakazi

Yamakazi

Shuttershot

Shuttershot

Tiberion

Tiberion

Vasiliki

Vasiliki

Ubert

Ubert

Framed redux

Framed redux

Quade

Quade

Reporter

Reporter

Petra

Petra

Olympia

Olympia

Prado

Prado

Nyke

Nyke

Mentor

Mentor

Lycus

Lycus

Karma

Karma

Framed

Framed

Trinity

Trinity

Jovan

Jovan

Iris

Iris

Horcrux

Horcrux

Galleria

Galleria

Firecrow

Firecrow

Elessa

Elessa

Drustan

Drustan

Cupid

Cupid

Balena

Balena

Arkham

Arkham

Zerafin

Zerafin

Yalene

Yalene

Xanthos

Xanthos

Womack

Womack

Vulcan

Vulcan

Urania

Urania

Sevenslot

Sevenslot

Slothouse

Slothouse

Pokerstud

Pokerstud

Casinorat

Casinorat

Casinostar

Casinostar

Triton

Triton

Selene

Selene

Rhea

Rhea

Quest

Quest

Fenome

Fenome

Astronova

Astronova

Infrared

Infrared

Pegasus

Pegasus

Medusa

Medusa

Oracle

Oracle

Nemesis

Nemesis

Highroll

Highroll

Holdem

Holdem

Luckybreak

Luckybreak

Slotmania

Slotmania

Slotorama

Slotorama

DeltaRed

DeltaRed

Larisa

Larisa

Kronos

Kronos

Jocasta

Jocasta

Irene

Irene

Drakon

Drakon

Proxima

Proxima

Marina

Marina

Helios

Helios

Gorgon

Gorgon

Evander

Evander

Fabiano

Fabiano

Dione

Dione

Calypso

Calypso

Bronte

Bronte

Atlantis

Atlantis

Redemption

Redemption

Covenant

Covenant

Falcon

Falcon

Stargaze

Stargaze

Aristo

Aristo

Gamecraft

Gamecraft

Provogue

Provogue

Photoblog

Photoblog

Engamer

Engamer

Oblivious

Oblivious

Marioland

Marioland

Peacekeeper

Peacekeeper

Warpack

Warpack

Elantris

Elantris

Acekicker

Acekicker

Estrada

Estrada

Primewin

Primewin

Raceclan

Raceclan

Insignia

Insignia

Prowess

Prowess

Gamezone

Gamezone

Katana

Katana

Animepress

Animepress

Florance

Florance

Kodzilla

Kodzilla

Liberation

Liberation

Solarpress

Solarpress

Stitchpress

Stitchpress

Neptune

Neptune

Pristilo

Pristilo

Gamerpress

Gamerpress

Newcasino

Newcasino

Glossgamble

Glossgamble

Multichrome

Multichrome

Luxury-Yachting

Luxury-Yachting

Thunderbolt

Thunderbolt

Eminent

Eminent

Ekologic

Ekologic

Perogato

Perogato

Playhouse

Playhouse

Grunge Poker

Grunge Poker

Casinova

Casinova

Darkasino

Darkasino

Redclub

Redclub

Greenluck

Greenluck

Greenpoker

Greenpoker

Splendour

Splendour

Chronicle

Chronicle

Mintozine

Mintozine

Mobipress

Mobipress

Touchriver

Touchriver

Scarlett theme

Scarlett theme

Creativepress

Creativepress

Zinfolio

Zinfolio

Zitizen

Zitizen

Yestilo

Yestilo

Zengard

Zengard

Milano

Milano

Zherald

Zherald

Natural Health

Natural Health

Zinmax

Zinmax

Kittypark

Kittypark

Androida

Androida

Forexpress

Forexpress

Gamezine

Gamezine

Tribune

Tribune

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มกราคม 2013 เวลา 06:33 น.  
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2394066

RSS