อัตราค่าบิรการ

วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์
กู้ข้อมูลที่ถูกลบ 500 บาท
กู้ข้อมูลที่ถูกลบ หรือ format
กู้ข้อมูลที่ถูกลบ 500 บาท
เปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่
ตรวจเช็ตหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่
เปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่
ติดตั้ง windows+โปรแกมพื้นฐาน.
ติดตั้ง windows+โปรแกมพื้นฐาน.
ติดตั้ง windows+โปรแกมพื้นฐาน.
รับดูแลระบบรายเดือน
รับดูแลระบบรายเดือน 24/7
รับดูแลระบบรายเดือน
ลง Font Thai+Eng 2000 font
ลง Font Thai+Eng 2000 font
ลง Font Thai+Eng 2000 font
ลงโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น VB.net ,AutoCad,Maya
ลงโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น VB.net ,AutoCad,Maya
ลงโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น VB.net ,AutoCad,Maya
เดินสาย Lan จุดละ 500 บาท
เดินสาย Lan จุดละ 1500 บาท
เดินสาย Lan จุดละ 1200 บาท
แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น word ,excel ฯลฯ
แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น word ,exce ,เล่น flash ไม่ได้ ฯลฯ
แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น word ,excel ฯลฯ
แก้อาการ เปิดไม่ติด บู๊ตไม่ขึ้น ไม่มีภาพ
แก้อาการ เปิดไม่ติด บู๊ตไม่ขึ้น ไม่มีภาพ
แก้อาการ เปิดไม่ติด บู๊ตไม่ขึ้น ไม่มีภาพ
Backup ข้อมูล
Backup ข้อมูล
Backup ข้อมูล
Install Driver (ถ้ามี Internet)
Install Driver (ถ้ามี Internet)
Install Driver (ถ้ามี Internet)
Install Driver (ถ้าไม่มี)
Install Driver (ถ้าไม่มี)
Install Driver (ถ้าไม่มี)
Repari Harddisk (ซ่อมฮาดร์ดิส)
Repair Harddisk (ซ่อมฮาดร์ดิส)
Repari Harddisk (ซ่อมฮาดร์ดิส)
Set Computer server http host
Set Computer server http host
Set Computer server http host
Set Local Network 2 - 5 เครื่อง
Set Local Network 2 - 5 เครื่อง
Set Local Network 2 - 5 เครื่อง
Set Local Network 6 - 10 เครื่อง
Set Local Network 6 - 10 เครื่อง
Set Local Network 6 - 10 เครื่อง
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:28 น.