ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 083-792-5426
สนันสนุนการค้นหาข้อมูลโดย 

www.becomz.com

400 บาท รับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 

ค่าแรง+ค่ารถ+ลงwinodws+โปรแกรมดูหนังฟังเพลง+office+antivirus
 
Tel. 083-792-5426

ปล.ให้บริการ เฉพาะเขตพื้นที่ รามคำแหง บางกะปิ นวมินทร์ เสรีไทย ลาดพร้าวเฉพาะ บริเวณ จากเดอะมอลบางกะปิถึงโชคไชย4

TEL. 083 - 792 - 5426
Install Driver (ถ้ามี Internet)
- ฿ 500  
Install Driver (ถ้ามี Internet)


Install Driver (ถ้ามี Internet)  300 บาท

ในกรณีนี้ ปกติทางเราลง windows มี auto driver อยู่แล้วแต่หากลงเสร็จแล้วยังปรากฏอุปกรณ์ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่มี Driver ตัวควบคุม แต่หากท่านลูกค้ามีแผ่น Driver ก็จะไม่ต้องเสียค่าบริการในจุดนี้ (แผ่น Driver จะต้องรองรับกับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งด้วยนะคะ หากใช้ไม่ได้ทางช่างจะต้องใช้เวลาค้นหาจะมีค่าบริการตามที่กล่าวมาข้างต้นคะ

แต่หากท่านลูกค้ามีแผน Driver ก็จะไม่ต้องเสียค่าบริการในจุดนี้


 เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ โดยส่วนใหญ่จะไม่มี  Port สำหรับเชื่อมต่อ RS232 มาให้ แต่ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องนับคนได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงการเชื่อมต่อโดยผ่าน อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ แปลงพอร์ต USB เป็นพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS232 (USB <> RS232 Converter)  

USB <> RS232 Converter

            ก่อนอื่นต้องทำการติดตั้ง Driver สำหรับ   USB <> RS232 Converter ก่อนเพื่อสามารถใช้ร่วมกับ Computer ได้    ในคู่มือ ฉบับนี้ จะอธิบาย การติดตั้ง Driver ใน Windows XP SP2 (สำหรับ Windows Version อื่นๆ มีรูปแบบการติดตั้งที่ใกล้เคียงกัน) โดยใช้ USB <> RS232 Converter ของ   Z-Tek ภายในใช้   Chip   FT232BT เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ


Z-TEK USB<>RS232 Converter

                ภาพการติดตั้ง Driver

         ขั้นตอนสำคัญ หลังจาก ติดตั้ง Software เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการ ดูช่องสัญญาณของ COM PORT ว่า อยู่ช่องไหน

คลิกขวาที่  My Computer

ภาพการดู Comport

            ช่อง COM PORT นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการติดตั้ง USB <> RS232 Converter อันใหม่เข้าไป หรือมีการถอด USB <> RS232 Converter ออกจากช่อง USB ของ คอมพิวเตอร์