ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 083-792-5426
สนันสนุนการค้นหาข้อมูลโดย 

www.becomz.com

400 บาท รับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 

ค่าแรง+ค่ารถ+ลงwinodws+โปรแกรมดูหนังฟังเพลง+office+antivirus
 
Tel. 083-792-5426

ปล.ให้บริการ เฉพาะเขตพื้นที่ รามคำแหง บางกะปิ นวมินทร์ เสรีไทย ลาดพร้าวเฉพาะ บริเวณ จากเดอะมอลบางกะปิถึงโชคไชย4

TEL. 083 - 792 - 5426
Set Computer server http host
- ฿ 500  
Set Computer server http host

การทำ Web server จาก Windows XP โดยใช้ ADSL Router Billion 711

โดย ปกติแล้ว การที่เราจะให้คนอื่นสามารถที่จะเข้ามาดูเวบไซท์ของเราได้นั้น เราจะต้องนำเวบไซท์ไปฝากไว้กับผู้ให้บริการ Hosting หรือ Free Hosting ต่างๆ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน เช่น เครื่องมือที่ใช้ไม่ครบ หรือไม่มี Database ที่ต้องการ เป็นต้น

ปัจจุบัน นี้ เราได้มีการใช้ ADSL อย่างกว้างขวาง ซึ่งข้อดีประการหนึ่งของ ADSL คือ Always on นั่นหมายถึง เราสามารถเชื่อมต่อ ADSL wfhตลอดเวลาโดยไม่ต้องปิดโมเด็มซึ่งเหมือนกับเราเราต่ออยู่กับอินเตอร์เนทอ ยู่ตลอกเวลานั่นเอง

นั่น หมายความว่า ในเมื่อเรามีการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ และถ้าเราอยากจะสร้างเวบไซท์ให้คนอื่นสามารถเข้ามาดูเวบของเรา จะทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ จะทำอย่างไร คำตอบอยู่ด้านล่างนี้แล้วครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมการ/อุปกรณ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ลงระบบปฏิบัติการ Windows 2000,XP,2003 หรือ Linux ก็ได้ (แต่ในตัวอย่างจะเป็น Windows XP Professionl)

2. ADSL Router 1 ตัว Config ให้สามารถเชื่อมต่อกับ Internet เรียบร้อยแล้ว (จากตัวอย่างใช้เป็น ADSL Router Billion 711)

3. ไฟล์ HTML หรือเวบเพจที่เราต้องการจะนำขึ้นสู่สายตาประชาชน

ขั้นตอนการ Config

ไปที่ Start-->Setting -->Control Panel-->Add or remove program

เลือกไปที่ Add/Remove Windows Component

ทำเครื่องหมายที่ Internet Information Services(IIS) จากนั้นกดปุ่ม Next

จากนั้นระบบจะทำการติดตั้ง IIS ลงในเครื่อง ซึ่งจะมีการให้ใส่แผ่นติดตั้ง Windows เพื่อติดตั้งไฟล์บางไฟล์ลงในเครื่อง

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ลองไปดูที่ Drive C จะเห็นว่า มีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Inetpub อยู่

เรียกเข้าไปที่ c:-->Inetpub-->wwwroot แล้วนำเวบเพจที่เราต้องการแสดงไปวาง

ทดลองเรียกเวบ โดยเรียกที่ http://localhost ดังรูป จะขี้นเวบที่เราเขียนไว้

ให้เราเปิดเวบไซท์เข้าไปที่ www.no-ip.comเพื่อขอใช้บริการ Dynamic DNS

เมื่อเข้าสู่หน้าเวบแล้วให้กดไปที่ Sign-up free

จะขึ้นหน้าจอให้เราใส่ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญคือ e-mail adderess และ password จากนั้นให้กดปุ่ม Sign up now

ระบบจะทำการสร้าง Account และส่ง link สำหรับการ Activate ไปให้ทางเมล์

ให้เราเปิดเมล์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ แล้วทำการ Activation ตามเนื้อหาในเมล์ระบุ

เมื่อ Activate แล้ว ให้เรากลับมาที่ www.no-ip.com อีกครั้ง แล้วใส่ e-mail/password และทำการ Login

เลือกไปที่ Add

จะเข้าหน้า add host ให้ใส่ host name และเลือก domain จากนั้น set type ให้เป็น DNS Host (A) จากนั้นเลือก Create Host

จากนั้นจะขึ้นรายละเอียดตามที่เราได้เลือกไว้

จากนั้นให้เลือกไปที่ Download แล้วเลือกที่ windows จากนั้นเลือกไฟล์เพื่อ Download

เลือก Save File ไว้ที่ Desktop

เมื่อ Download เสร็จ จะปรากฏไฟล์บน Desktop

ให้เรียกโปรแกรม ducsetup ขึ้นมา จากนั้นให้เลือก next

เลือกที่จะติดตั้งแล้วเลือก next

เลือก next อีกครั้ง

Finish

จะขึ้นหน้าจอให้เราใส่ E-mail address/password สำหรับใช้งาน เมื่อใส่แล้วให้กด OK

โปรแกรมจะติดต่อกับ Server แล้วดึงชื่อที่เราได้ขอไว้ออกมา

ใส่เครื่องหมายหน้าโดเมนที่เราต้องการใช้งาน

ตั้งระบบเนทเวิร์คในเครื่องโดยไปที่ Start-->setting-->Control panel-->network connection-->local area connection

ไปที่ Internet protocol(TCP/IP)แล้วเลือก properties

ตั้ง IP ให้อยู่ในวงเดียวกับ Router ดังรูป

จากนั้นเปิด browser แล้วเข้าไปที่ router โดยพิมพ์ 192.168.1.254 ใส่ username/password

เลือกไปที่ virtual server

ใส่ค่าดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Add this setting

จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้เลือก Save Config

เลือก Submit

จะปรากฏหน้าจอดังรูปให้รอ

จนกระทั่งขึ้นหน้าจอดังรูป เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สำหรับเครื่องที่มี personal firewall ให้ไปที่ Start-->Setting-->Control Panel-->Windows Firewall

เลือก Turn off

ให้ตรวจสอบค่า WAN ที่ได้จาก Router กับ โปรแกรม No-IP DUC จะต้องตรงกัน ถ้าไม่ตรงให้ปิดโปรแกรม No-IP แล้วเปิดใหม่

ทดลองเข้าจากเครื่องอื่นๆ บน internet จะเห็นว่า สามารภเข้าไปหน้าเวบเพจที่เราตั้งไว้ได้แล้ว