ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ รามคำแหง

ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

อีเมล พิมพ์ PDF

ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 083 -792 -5426 เริ่มต้นที่ 500บาท/เครื่อง
(ปล. ให้บริการเฉพาะเขตพื้นที่ รามคำแหง บางกะปิ นวมินทร์ เสรีไทย ลาดพร้าวเฉพาะ บริเวณ จากเดอะมอลบางกะปิถึงโชคชัย 4 )

วางระบบอินเตอร์เน็ต,วางระบบแลน,ระบบเน็คเวิร์ค,เขียนโปรแกรมเว็บไซด์,ดูแลคอมพิวเตอร์แบบรายเดือน-รายปี,พร้อม บริการด้านไอทีอื่นๆ..
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ในบางกะปิ

คุณอยู่ในบางกะปิและเจอปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณ? เรามีคำแนะนำและความชำนาญในการซ่อมคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการ!

บริการของเรา

✅ ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
✅ อัปเกรดและปรับแต่งคอมพิวเตอร์
✅ ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรม
✅ แก้ไขปัญหาเน็ตเวิร์กและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบริการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ทั่วประเทศ

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์มืออาชีพของเราพร้อมที่จะช่วยคุณออกจากความสับสนและปัญหาโปรแกรมที่น่ารำคาญ
ด้วยการทำงานออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เราสามารถดำเนินการที่ทันสมัยและปลอดภัย!

คุณมีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?
เรามีคำแนะนำและความชำนาญในการแก้ไขปัญหาของคุณ!

✅ ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรม
✅ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม
✅ ปรับแต่งการตั้งค่าโปรแกรมตามความต้องการ
✅ คำแนะนำในการเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ
✅ ความเชื่อมั่น: คุณสามารถเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของเราที่จะรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ

✅ ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับบริการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม!

✅ เช่น  Microsoft Office  , Adobe , AutoCad   ๆลๆ 

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.ติดต่อแจ้งความประสงค์ของลูกค้า call  083-792-5426
2.สรุปราคาค่าบริการ และแจ้งลูกค้า  ค่าบริการเบื้องต้น 500 บาทต่อเครื่อง
3.โอนเงินค่าบริการ  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Line ID : www.becomz.com
4.Download โปรแกรม  AnyDesk  และเปิดโปรแกรม  Download AnyDesk  หรือ  Download UltraViewer
5.แจ้ง ID และ Password UltraViewer มาทาง Line ทางเราจะดำเนินการให้ทันที

 ปล.หากติดตั้งโปรแกรมไม่สำเร็จหรือแก้ปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งไม่สำเร็จ  ยินดีโอนเงินคืนลูกค้าวางระบบ Lan Network Wifi Network ตามบ้าน สำนักงาน และอพาร์ทเม้น (ทั้งระบบใหญ่ หรือระบบเล็กๆ)โดยทีมช่างผู้ชำนาญ
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมอะไหล่ ถ้าต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ปล.การบริการนอกสถานที่ เป็นบริการพิเศษเน้นความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง รบกวนดู อัตราค่าบริการก่อนใช้บริการ ขอบคุณครับ

หากลูกค้ายืนยันการซ่อมแล้วทางเราออกเดินทาง  ไปแล้วยกเลิกการซ่อมในขณะที่ทางเราเดินทางไปถึงแล้วจะต้องเสียค่าเสียเวลาและการเดินทาง  500  บาท

***หากตกลงซ่อมคอมพิวเตอร์  มีอะไหล่เสียต้องเปลี่ยนอะไหล่ ไม่สามารถคืนสินค้าได้ หากยืนยันการซ่อมแล้ว

กฎหมายของผู้ขายสินค้า

1. ผู้ขายสินค้ามีหน้าที่และความรับผิด คือต้องส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อตามข้อตกลงในสัญญา  และเมื่อมีการส่งมอบสำเร็จแล้ว โดยทรัพย์สินไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ แล้วผู้ซื้อต้องชำระราคาตามข้อตกลงในสัญญา

2. คู่สัญญาต้องรับผิดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในสัญญา  กล่าวคือ เมื่อสัญญาซื้อขายมีข้อตกลงว่าจะไม่รับคืนสินค้า  มีผลผูกพันผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากข้อสัญญาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อจึงไม่สามารถคืนสินค้าได้และต้องชำระราคาให้กับผู้ขาย

3. การที่ผู้ซื้อคืนสินค้า และไม่ยอมชำระค่าสินค้าจึงเป็นการผิดนัดและผิดสัญญาซื้อขาย  ผู้ขายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกราคาสินค้า  และดอกเบี้ยตามกฎหมายตามที่ตกลงกัน

4. การยึดหน่วงราคา  ผู้ซื้อจะไม่ชำระราคาหรือยึดหน่วงราคาที่ยังมิได้ชำระ  ต้องเป็นกรณีผู้ขายส่งของไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือชำรุดบกพร่อง เท่านั้น

5.  การคืนสินค้า  จะทำได้ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง  หรือสินค้าชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้  สินค้าอันตราย  สินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายเท่านั้น

6.  สัญญาที่เป็นการเอาเปรียบและเป็นการเพิ่มภาระเกินควรให้กับคู่สัญญา  คู่สัญญามีสิทธิร้องต่อศาล เพื่อขอให้ยกเลิกข้อสัญญาได้  หรือคู่สัญญาอาจร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ช่วยดำเนินการกำหนดให้สัญญาที่ทำกับโมเดิร์นเทรด เป็นสัญญาที่ควบคุมก็ได้ เหมือนสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 461  ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อ

มาตรา 462  การส่งมอบนั้นจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ

มาตรา 486  ผู้ซื้อจำต้องรับมอบทรัพย์สินที่ตนได้รับซื้อและใช้ราคาตามข้อสัญญาซื้อขาย

มาตรา 488  ถ้าผู้ซื้อพบเห็นความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินซึ่งตนได้รับซื้อ ผู้ซื้อชอบที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระไว้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรให้ได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 09:32 น.
 

เกี่ยวกับ www.becomz.com

อีเมล พิมพ์ PDF

บริการจากทาง www.becomz.com

www.becomz.com: เป็นศูนย์กลางบริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เปิดบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยทีมงานช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่จะไปบริการซ่อม ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน วัด โรงเรียน ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยคิดอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเครื่องเท่านั้น!
ติดต่อ : NetDesign โทร. 083-792 - 5426 www.becomz.com

สัจจะธรรมค้ำจุนโลก ทางเราถือสัจจะคำสัญญาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า เพื่อสังคมที่มีสัจจะ

เงื่อนไขการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ By www.becomz.com

1.ค่าบริการด้าน Hardware เช็คหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่ 500 บาท ต่อเครื่อง

2.ค่าบริการด้าน Software ลง windows + โปรแกรมพื้นฐาน +Office นอกสถานที่ 700 บาทต่อเครื่อง

3.ค่าบริการ Install Driver นอกสถานที่ของแต่ละเครื่อง หากจําเป็นต้องติดตั้ง 300 บาท ต่อเครื่อง

4.ค่าบริการเก็บข้อมูล นอกสถานที่ หากเป็นความต้องการของลูกค้า 300 บาท ต่อเครื่อง

5. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม อัตราค่าบริการด้านต่างๆ ได้ที่ www.becomz.com

เงื่อนไขการรับประกัน

1.ด้าน Hardware รับประกันตามบริษัทนําเข้าสินค้า เช่นSYNNEX , Com7 ฯลฯ

2.ด้าน Software รับประกัน 7 วันหากมีปัญหาจากอาการเดิมแจ้งภายระยะเวลาประกัน ทําให้ใหม่ฟรี

3. ในการลง windows ใหม่ หากลูกค้าเก็บข้อมูลเอง  ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ลูกค้าเก็บเอง  ทุกกรณี

วันที่.......เดือน...............พศ...................

ผู้รับบริการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

ลงชื่อผู้รับบริการ

(................................................................)

หากคุณกำลังมองหาสถานที่ รับซ่อมคอมถึงที่

เราคือหน่วยรับซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน บริษัท ห้าง ร้าน สถานสงเคราะห์ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ เราจะไปบริการซ่อมให้ในราคาสุดประหยัด ถูกกว่ายกไปซ่อมที่ห้างหรือร้านซ่อมแน่นอน เนื่องจากทางร้านของเราไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ จึงสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้

หากคุณประสบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น

-เครื่องค้าง -เครื่องแฮ้งค์ -เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ -เครื่องเปิดใช้งานแล้วรีสตาร์ทเอง -เครื่องเพี้ยน วันที่ เวลา ตั้งกี่รอบต่อกี่รอบก็ยังเพี้ยน -เครื่องเปิดไม่ขึ้น ไฟไม่ติด -เครื่องเปิดขึ้นมาแล้วจอมืด -เครื่องพิมพ์งานไม่ออก -เครื่องขึ้นเออเร่อ Error -เครื่องเล่นเน็ตไม่ได้ -เครื่องติดไวรัส ฯลฯ อีกปัญหาร้อยแปดพันเก้าประการปัญหาคอมพิวเตอร์ ทางเรายินดีรับซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ดั่งใจอีกครั้ง โดยช่างซ่อมคอมพิวเตอร์มืออาชีพ จากประสบการณ์ซ่อมกว่า 10 ปี เคยผ่านงานซ่อมมาแล้วนับไม่ถ้วน จึงสามารถรับประกันงานซ่อมได้เต็มที่

ข้อดีของบริการรับซ่อมคอมถึงที่ โดย www.becomz.com

1. ไม่ต้องกังวลเรื่องถอดสายไฟแล้วเสียบไม่ถูก เพราะเราจะไปซ่อมถึงที่เลย ไม่ต้องถอดสาย หรือเคลื่อนย้ายไปไหน
2. ไม่ต้องกลัวเรื่องโดนเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ เพราะเป็นการซ่อมที่หน้างาน คุณสามารถนั่งดูไปด้วยได้เลย หากอยากเรียนรู้เราก็จะสอนให้ที่หน้างาน
3. ไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์จะใช้การไม่ได้ เพราะเราจะติดตั้งให้ใช้การได้เหมือนเดิม พร้อมให้ทดลองใช้งานจริงๆ
4. ไม่ต้องกังวลว่า ซ่อมแล้วจะใช้การไม่ได้ เนื่องจากซ่อมเสร็จแล้ว จะให้ลูกค้าทดลองใช้งานจริงทุกอย่าง จนเป็นที่พอใจ
5. ช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลารอรถ รอคิว รอช่าง นั่งรอจนซ่อมเสร็จ แล้วก็รอยกกลับอีก
6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่ารถเพิ่มเติม ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถ ไม่ต้องเสียค่าซ่อมแพงเกินไป
7. ช่วยประหยัดพลังงาน ไม่ต้องยกคอมไปถึงร้านซ่อมเป็นเวลาหลายชั่วโมง แล้วก็ไม่ต้องยกกลับ
8. ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า คิดค่าบริการถูกกว่ายกไปห้างหรือร้านซ่อม ประหยัดค่ารถ ประหยัดค่าน้ำมัน
9. ลูกค้าสงสัยตรงไหน สอบถามได้ จะสามารถอธิบายทุกอย่างได้อย่างไม่ปกปิด
10. เลือกเวลาให้ไปซ่อมได้อย่างสะดวก ว่าจะให้ไปซ่อมตอนกลางวันหรือกลางคืน หรือเวลาไหน เนื่องจากเรามีทีมงานซ่อมคอมภาคค่ำ(บริการจนถึงเที่ยงคืน) สำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลา ฯลฯ

บริการหลังการซ่อม โดย www.becomz.com

ทุกงานซ่อมรับเราประกัน 1 สัปดาห์เต็ม หากปัญหาเดิมยังอยู่ เราจะไปบริการซ่อมให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เคยใบ้บริการกับทาง www.becomz.com เรามีบริการซ่อมคอมออนไลน์ฟรีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ความน่าเชื่อถือ โดย www.becomz.com

ทาง www.becomz.com ตระหนักถึงข้อนี้ดี จึงได้จัดทำระบบทุกอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็น - สถานที่ตั้ง ทางร้านมีที่อยู่อย่างชัดเจน พร้อมแผนที่ - ช่างซ่อม ทางร้านได้แสดงชื่อจริงของช่างซ่อม พร้อมประวัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ - เว็บไซต์ ทางร้านเปิดเว็บไซต์ www.becomz.com ไม่ได้เปิดมาเฉพาะกิจ หรือชั่วครั้งชั่วคราว แต่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่หลายๆ ท่านเคยเจอ เช่น ซ่อมเสร็จรับเงินแล้วหาย ตามตัวช่างไม่ได้ โทรไปก็ไม่รับ ปัญหาเดิมยังไม่หายทั้งๆ ที่จ่ายเงินไปแล้ว ไม่รับประกันงานซ่อม ฯลฯ ปัญหาดังกล่าวนี้จะหมดไป เมื่อเลือกใช้บริการกับเรา www.becomz.com
ทางทีมงานยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ “เพราะงานของเราไม่ได้อยู่แค่ซ่อมเสร็จแล้วจบ…แต่งานของเราคือซ่อมแล้วต้องดูแลลูกค้าให้ใช้การได้ตลอดไปด้วยดี”
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทาง www.becomz.com
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2022 เวลา 01:38 น.
 

อัตราค่าบิรการ

อีเมล พิมพ์ PDF
กู้ข้อมูลที่ถูกลบ 500 บาท
กู้ข้อมูลที่ถูกลบ หรือ format
กู้ข้อมูลที่ถูกลบ 500 บาท
เปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่
ตรวจเช็ตหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่
เปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่
ติดตั้ง windows+โปรแกมพื้นฐาน.
ติดตั้ง windows+โปรแกมพื้นฐาน.
ติดตั้ง windows+โปรแกมพื้นฐาน.
รับดูแลระบบรายเดือน
รับดูแลระบบรายเดือน 24/7
รับดูแลระบบรายเดือน
ลง Font Thai+Eng 2000 font
ลง Font Thai+Eng 2000 font
ลง Font Thai+Eng 2000 font
ลงโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น VB.net ,AutoCad,Maya
ลงโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น VB.net ,AutoCad,Maya
ลงโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น VB.net ,AutoCad,Maya
เดินสาย Lan จุดละ 500 บาท
เดินสาย Lan จุดละ 1500 บาท
เดินสาย Lan จุดละ 1200 บาท
แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น word ,excel ฯลฯ
แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น word ,exce ,เล่น flash ไม่ได้ ฯลฯ
แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น word ,excel ฯลฯ
แก้อาการ เปิดไม่ติด บู๊ตไม่ขึ้น ไม่มีภาพ
แก้อาการ เปิดไม่ติด บู๊ตไม่ขึ้น ไม่มีภาพ
แก้อาการ เปิดไม่ติด บู๊ตไม่ขึ้น ไม่มีภาพ
Backup ข้อมูล
Backup ข้อมูล
Backup ข้อมูล
Install Driver (ถ้ามี Internet)
Install Driver (ถ้ามี Internet)
Install Driver (ถ้ามี Internet)
Install Driver (ถ้าไม่มี)
Install Driver (ถ้าไม่มี)
Install Driver (ถ้าไม่มี)
Repari Harddisk (ซ่อมฮาดร์ดิส)
Repair Harddisk (ซ่อมฮาดร์ดิส)
Repari Harddisk (ซ่อมฮาดร์ดิส)
Set Computer server http host
Set Computer server http host
Set Computer server http host
Set Local Network 2 - 5 เครื่อง
Set Local Network 2 - 5 เครื่อง
Set Local Network 2 - 5 เครื่อง
Set Local Network 6 - 10 เครื่อง
Set Local Network 6 - 10 เครื่อง
Set Local Network 6 - 10 เครื่อง
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:28 น.
 

อะไหล่คอม

อีเมล พิมพ์ PDF
- Supports Intel® Core™ i7 / i5 / i3 and Pentium® G6950 Processors in LGA1156 Package - 4 + 1 Power Phase Design - Supports Intel® Turbo Boost Technology - Supports Hyper-Threading Technology - Supports Untied Overclocking Technology - Supports EM64T CPU
ASRock H55M Intel H55 Chipset Mainboard for Intel LGA 1156 Retail
- Supports Intel® Core™ i7 / i5 / i3 and Pentium® G6950 Processors in LGA1156 Package - 4 + 1 Power
Specifications CPU Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core / Celeron® Processors  Chipset Intel® P43 / ICH10  Front Side Bus 1600(O.C)/1333/1066/800 MHz  Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1066/800/667 Memory Dual Channel memory architecture  Expansion Slots 1 x PCIe x16 2 x PCIe x1 3 x PCI  Storage Southbridge 6 xSATA 3 Gb/s ports JMicron® JMB368 PATA controller 1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices   LAN Realtek 8111C, PCIe Gigabit LAN controller featuring AI NET 2  Audio VIA VT1708S 8 -Channel High-Definition Audio CODEC - Support Jack Detection and Multi-streaming - Optical S/PDIF out ports at back I/O  USB 12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel)  ASUS Unique Features - ASUS EPU Lite - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - ASUS Express Gate  Overclocking Features Precision Tweaker - vDIMM: 64 -step DRAM voltage control - vCore: Adjustable CPU voltage at 50mV increment SFS (Stepless Frequency Selection) - FSB tuning from 200MHz up to 600MHz at 1MHz increment Overclocking Protection - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)  Back Panel I/O Ports 1 x Parallel 1 x PS/2 Keyboard 1 x S/PDIF Out (Optical) 1 x LAN(RJ45) port 6 x USB 2.0/1.1 1 x COM port 8 -Channel Audio I/O  Internal I/O Connectors 3 x USB connectors support additional 6 USB ports 1 x Floppy disk drive connector 1 x IDE connector 6 x SATA connectors 1 x CPU Fan connector 1 x Chassis Fan connector 1 x Power Fan connector 1 x S/PDIF Out Header Front panel audio connector Chassis Intrusion connector System Panel CD audio in 24-pin ATX Power connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector  BIOS 8 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a  Accessories User's manual 1 x UltraDMA 133/100/66 cable 1 x SATA cable I/O Shield  Support Disc Drivers ASUS PC Probe II Anti-virus software (OEM version) ASUS Update  Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 8 inch ( 30.5 cm x 20.4 cm )
ASUS "P5QL/EPU" Intel P43/ICH10 Chipset Mainboard for Intel LGA 775 CPU Retail
Specifications CPU Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celer
LGA775 Intel Core2 Processor Ready This motherboard supports Intel LGA775 Core 2 Extreme / Core2 Quad/ Core2 Duo processors, which are excellent for multitasking, multimedia, and enthusiastic gamers with 1333/ 1066/ 800 MHz FSB. เมนบอร์ดนี้สนับสนุน Intel LGA775 Core 2 Extreme / Core2 Quad / Core2 Duo processors ซึ่งเป็นอย่างดีในการทำงานหลายมัลติมีเดียและเกมกระตือรือร้นกับ 1333 / 1066 / 800 MHz FSB This motherboard also supports Intel CPUs in the 45nm manufacturing process. เมนบอร์ดนี้ยังสนับสนุนซีพียู Intel 45nm ในกระบวนการผลิต    Intel G41 Chipset Intel G41 Chipset The Intel G41 Express Chipset is the latest chipset designed to support dual-channel DDR2 1066(OC)/800 / 667 architecture, 1333 / 1066 / 800 FSB (Front Side Bus), and multi-core CPUs. Intel G41 Express Chipset เป็น chipset ล่าสุดออกแบบมาเพื่อรองรับ dual - channel DDR2 1066 (OC) / 800/667 สถาปัตยกรรม 1333 / 1066 / 800 FSB (Front Side Bus) และซีพียู multi - core It is embeded with the next-generation Intel Graphics Media Acceleratior X4500. เป็น embeded กับรุ่นต่อไป Intel Graphics Media X4500 Acceleratior The Intel G41 Express Chipset delivers optimized 3D graphics performance and support for Microsoft DirectX10. ชิปเซ็ต Intel G41 Express ให้เหมาะสม 3D กราฟฟิกที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุน Microsoft DirectX10 Shader Model 4.0 and OpenGL 2.1. Shader Model 4.0 และ OpenGL 2.1 It especially includes Intel Fast Memory Access technology the significantly optimized the use of available memory bandwith and reduces the latency of the memory accesses. มันโดยเฉพาะรวมถึงเทคโนโลยี Intel Fast Memory Access เหมาะสมอย่างการใช้แบนด์วิดธ์หน่วยความจำที่มีอยู่และลดความล่าช้าของการเข้าถึงหน่วยความจำ    ASUS Q-Fan Q - Fan ASUS ASUS Q-Fan technology intelligently and automatically adjusts CPU fan speeds according to system load and temperature, enabling users to work in a distraction-free environment with minimal noise. ASUS Q - Fan เทคโนโลยีอัจฉริยะและพัดลม CPU จะปรับความเร็วตามอุณหภูมิโหลดระบบและทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ล่อใจฟรีที่มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด   ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS CrashFree BIOS 3 is an auto-recovery tool that allows you to restore a corrupted BIOS file using the bundled support DVD or USB disk that contains the latest BIOS file. ASUS CrashFree BIOS 3 เป็นเครื่องมือการกู้คืนอัตโนมัติซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกคืน BIOS เสียหาย file ใช้สนับสนุน DVD รวมหรือดิสก์ USB ที่มี BIOS ล่าสุดของไฟล์    Turbo Key Turbo Key ASUS Turbo Key allows you to turn the PC power button into an overclocking button. ASUS Turbo Key ช่วยให้คุณสามารถเปิดปุ่ม power PC เป็นปุ่มโอเวอร์คล๊อก After you easy setup, Turbo Key boosts performances without interrupting ongoing work or games, simply through pressing the button. หลังจากการติดตั้งง่ายคุณ, Turbo Key ช่วยเพิ่มการแสดงโดยไม่รบกวนงานหรือเกมอย่างต่อเนื่องเพียงผ่านกดปุ่ม    EZ Flash 2 EZ Flash 2 Simply update BIOS from a USB flash disk before entering the OS เพียง update BIOS จาก USB flash disk ก่อนเข้าระบบปฏิบัติการ ASUS EZ Flash 2 is a utility that allows you to update the BIOS without using an OS-based utility. ASUS EZ Flash 2 เป็นสาธารณูปโภคที่ช่วยให้คุณสามารถอัพเดตไบออสโดยไม่ใช้ประโยชน์ OS - based   MyLogo 2 MyLogo 2 Personalize your system with customizable boot logo ปรับแต่งระบบของคุณมีโลโก้ที่กำหนดเองบูต You can convert your favorite photo into a 256-color boot logo for a more colorful and vivid image on your screen. คุณสามารถแปลงรูปภาพที่คุณชื่นชอบเป็นโลโก้บูต 256 สีภาพมากขึ้นและสีสันสดใสบนหน้าจอ    High Definition Audio High Definition Audio Enjoy high-end sound system on your PC! end - ระบบเสียงสูงสนุกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ The onboard 6-channel HD audio (High Definition Audio, previously codenamed Azalia) CODEC enables high-quality 192KHz/24-bit audio output, jack-sensing feature, retasking functions and multi-streaming technology that simultaneously sends different audio streams to different destinations. onboard 6 - channel HD audio (High Definition Audio, codenamed ก่อน Azalia) CODEC ช่วยให้มีคุณภาพสูงออก 192KHz/24-bit เสียง jack - sensing คุณลักษณะ retasking หน้าที่และ multi - streaming เทคโนโลยีที่พร้อมจะส่งสตรีมเสียงที่แตกต่างกันไปยังจุดหมายปลายทางอื่น You can now talk to your partners on the headphone while playing a multi-channel network games. คุณสามารถพูดคุยกับหุ้นส่วนของคุณในหูฟังขณะเล่นเกมแบบหลายช่องสัญญาณเครือข่าย All of these are done on one computer. ทั้งหมดเหล่านี้ทำในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว    GreenASUS GreenASUS The motherboard and its packaging comply with the European Unions Restriction on the use of Hazardous Substances (RoHS). เมนบอร์ดและบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับข้อ จำกัด สหภาพยุโรปในการใช้วัตถุอันตราย (RoHS) This is in line with the ASUS vision of creating environment-friendly and recyclable products and packaging to safeguard consumers health while minimizing the impact on the environment. นี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของอัสซุสสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลและบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ASUS P5G41-M LX
LGA775 Intel Core2 Processor Ready This motherboard supports Intel LGA775 Core 2 Extreme / Core2 Q
 P5KPL-AM/PS กับชิปเซ็ต Intel G31 ภายในสนับสนุน Intel Quad - Core CPU และคุณลักษณะ 1600 (OC) / 1333/1066/800MHz FSB, PCI Express x16, Serial ATA interface, ประสิทธิภาพเครื่องยนต์กราฟิกรวม, dual - channel DDR2 1066 ( CODEC OC) / 800/667 memory, และ 6 - channel HD audio Users can experience faster graphics performance. ผู้ใช้สามารถสัมผัสประสิทธิภาพการทำงานกราฟิกได้อย่างรวดเร็ว P5KPL-AM/PS is the most affordable all-in-one solution platform for Intel Core 2 processor with Intel G31 chipset inside. P5KPL-AM/PS เป็นที่เหมาะสมที่สุดในทุกแพลตฟอร์มโซลูชั่นหนึ่งสำหรับ Intel Core 2 โปรเซสเซอร์กับชิปเซ็ต Intel G31 ภายใน
ASUS P5KPL-AM/PS
P5KPL-AM/PS กับชิปเซ็ต Intel G31 ภายในสนับสนุน Intel Quad - Core CPU และคุณลักษณะ 1600 (OC) / 1333/
LGA775 Intel 45nm Processor Ready This motherboard supports the latest Intel 45nm CPU which introduces new micro-architecture features for greater performance at a given frequency, up to 50% larger L2 caches, and expanded power management capabilities for new levels of energy efficiency. เมนบอร์ดนี้สนับสนุนล่าสุด Intel 45nm CPU ที่แนะนำคุณลักษณะสถาปัตยกรรมไมโครใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ความถี่ที่กำหนดถึง 50% แคช L2 ขนาดใหญ่และขยายความสามารถในการจัดการพลังงานสำหรับระดับของพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  LGA775 Intel Core 2 Processor LGA775 Intel Core 2 Processor This motherboard supports the latest Intel Core 2 processors in LGA775 package. เมนบอร์ดนี้สนับสนุนล่าสุด Intel Core 2 processors in LGA775 package With new Intel Core microarchitecture technology and 1600(OC)/1333/1066/800 MHz Intel Core 2 processor is one of the most powerful and energy efficient CPU in the world. ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Core microarchitecture Intel และ 1600 (OC) / 1333/1066/800 MHz Intel Core 2 processor เป็นหนึ่งในที่สุดมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน CPU ในโลก  Dual-Channel DDR2 1066(OC) Dual - channel DDR2 1066 OC () DDR2 1066(OC) memory provides great performance for 3D graphics and other memory demanding applications on next generation memory technology. DDR2 1066 (OC) หน่วยความจำให้ประสิทธิภาพที่ดีสำหรับ 3D กราฟิกและหน่วยความจำอื่น ๆ ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีหน่วยความจำรุ่นต่อไป  PCI Express Architecture PCI Express Architecture PCI Express is the latest I/O interconnect technology that will replace the existing PCI. PCI Express เป็นล่าสุด I / O interconnect เทคโนโลยีที่จะแทนที่ PCI ที่มีอยู่ With a bus bandwidth 4 times higher than that of AGP 8X interface, PCI Express x16 bus performs much better than AGP 8X in applications such as 3D gaming. ด้วยรถบัส 4 bandwidth ครั้งสูงกว่า AGP 8X interface, PCI Express x16 ประสิทธิภาพดีกว่า AGP 8X ในการใช้งานเช่นการเล่นเกม 3D PCI Express x1 and x4 also outperforms PCI interface with its exceptional high bandwidth. PCI Express x4 x1 และยังมีประสิทธิภาพดีกว่า interface PCI กับแบนด์วิธสูงพิเศษของ The high speed PCI Express interface creates new usages on desktop PCs. PCI Express interface ความเร็วสูงสร้างประเพณีใหม่บนพีซี
ASUS P5KPL-EPU
LGA775 Intel 45nm Processor Ready This motherboard supports the latest Intel 45nm CPU which introd
Asus ให้มากขึ้นนโยบาย BIOS ผ่อนคลาย P7H55D - M EVO ได้มากมายคุณสมบัติเพิ่มเติมรวมทั้ง eSATA, FireWire และ USB 3.0 ขับเคลื่อนโดยตัวควบคุม NEC However, in other ways it's very much a budget motherboard, lacking RAID as it is driven by the mainstream H55 chipset. แต่ในวิธีการอื่น ๆ มันมากเมนบอร์ดงบประมาณ, ขาด RAID ตามที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต H55 หลัก Some more stripped-down H55 mainboards from 2nd/3rd tier manufacturers can be found for well under $100. บางเพิ่มเติมปล้น H55 ลงเมนบอร์ดจากผู้ผลิตชั้น 2nd/3rd ได้พบกันภายใต้
ASUS P7H55D-M PRO SOCKET 1156
Asus ให้มากขึ้นนโยบาย BIOS ผ่อนคลาย P7H55D - M EVO ได้มากมายคุณสมบัติเพิ่มเติมรวมทั้ง eSATA, FireWir
การแนะนำ Asus burst onto the scene with their range of P55 chipset based motherboards which we first sampled with the P55 EVO . burst Asus เข้าฉากกับช่วงของการใช้เมนบอร์ดชิปเซ็ต P55 ที่เราตัวอย่างแรกกับ P55 EVO Supplementing the six P55 motherboards in their lineup, Asus are now about to unleash the P7P55-M. เสริมหกเมนบอร์ด P55 ใน lineup พวก Asus ตอนนี้จะปล่อย P7P55 - M As the 'M' suggests, this motherboard is based upon the increasingly popular mATX form factor. เป็น'M'แนะนำ, เมนบอร์ดนี้จะยึดตามปัจจัยฟอร์ม mATX นิยมมากขึ้น Unlike the Maximus II Gene of X58 genre, the P7P55-M is aimed directly at the masses rather than the extreme end of the market. ต่างจาก Maximus II Gene of X58 ประเภทที่ P7P55 - M มีวัตถุประสงค์โดยตรงที่มวลมากกว่าหัวขั้วของตลาด Supporting Intels Core i5/i7 processor range, the P7P55-M should certainly appeal to those looking to base their PC around the mATX format while still having the advantage of performance that only Intels latest chipset can offer. สนับสนุน Intels Core processor i5/i7 ช่วงที่ P7P55 - M แน่นอนควรสนใจที่ต้องการให้กับ PC ของรอบรูปแบบ mATX ในขณะที่ยังมีข้อได้เปรียบของการที่เท่านั้น Intels ชิปเซ็ตล่าสุดสามารถนำเสนอ Couple this with features such as Express Gate, DDR3 support of upto 2200MHz (OC), Turbo V and a new Asus feature - Turbo Key and the P7P55-M looks to be a cracking board, bursting with features yet all crammed onto an mATX motherboard, ideal for those with space at a premium. คู่นี้มีคุณสมบัติเช่น Express Gate, สนับสนุน DDR3 ของ 2200MHz เกิน (OC), Turbo V และคุณลักษณะ Asus ใหม่ -- Turbo Key และ P7P55 - M ดูเป็นบอร์ดแตกระเบิดด้วยคุณสมบัติทั้งหมดยังหนาตาบนเมนบอร์ด mATX เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ที่พรีเมี่ยม
ASUS P7P55-M SOCKET 1156
การแนะนำ Asus burst onto the scene with their range of P55 chipset based motherboards which we first
Intel Socket 775 Retail
BioStar P31B-A7 TE Intel P31/ICH7 Chipset Mainboard for Intel Socket 775 Retail
Intel Socket 775 Retail
BioStar TP43D2-A7 Intel P43/ICH10 Chipset Mainboard for Intel Socket 775 Retail
BioStar TP43D2-A7 Intel P43/ICH10 Chipset Mainboard for Intel Socket 775 Retail
BioStar TP43D2-A7 Intel P43/ICH10 Chipset Mainboard for Intel Socket 775 Retail
1.Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor/Intel® Celeron® processor in the LGA775 package (Go to GIGABYTE's website for the latest CPU support list.) 2.L2 cache varies with CPU
Gigabyte "GA-EP41T-UD3L Rev1.1" Intel G41/ICH7 Chipset Mainboard for Intel LGA 775 Retail
1.Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo
1.Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor/Intel® Celeron® processor in the LGA775 package (Go to GIGABYTE's website for the latest CPU support list.) 2.L2 cache varies with CPU L2 cache varies with CPU
Gigabyte "GA-EP43T-UD3L Rev1.1" Intel P43/ICH10 Chipset Mainboard for Intel LGA 775 Retail
1.Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo
Supported CPU: Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor
Gigabyte GA-G31M-ES2L Rev2.3 Intel G31/ICH7 Chipset Mainboard for Intel LGA 775 Retail
Supported CPU: Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel®
Intel Desktop Board DG41WV
Intel Desktop Board DG41WV
Intel Desktop Board DG41WV
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 06:38 น.
 


หน้า 1 จาก 2
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2493218