Home บริการความรู้เรื่องบ้าน ข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

ข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

อีเมล พิมพ์ PDF

k1_new
การตัดสินใจซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เพราะบ้านเป็นที่พักอาศัยที่เราต้องอยู่ไปตลอด ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อควรดูปัจจัยหลาย ๆ อย่างเป็นหลัก เช่น

มีระบบสาธารณูปโภคครบ ทั้ง ไฟฟ้าประปาโทรศัพท์

เนื้อที่ของทรัพย์สิน และขนาดของบ้าน

ทำเลดี มีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ตัวบ้านมีรากฐานที่มั่นคง พื้นบ้าน ทรุด เอียงไหม

สามารถต่อเติมในอนาคตได้สะดวก

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา รายการข้างล่างนี้ใช้เป็นคู่มือในการเลือกซื้อบ้าน เพียงแค่ทำเครื่องหมายในช่องว่างในแต่ละข้อต่อไปนี้

จำนวนห้องนอน

.........................

จำนวนห้องน้ำ

.........................

ขนาดของบ้าน

.........................

ขนาดที่ดิน

.........................

อยู่ในพื้นที่

.........................

ระดับความสำคัญก่อน - หลัง


 

มาก·

ปานกลาง

น้อย

บริเวณของบ้าน

 

·............. ·............. ·.............

ห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน

 

·............. ·............. ·.............

ห้องรับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วน

 

·............. ·............. ·.............

มีระบบทำน้ำอุ่น

 

·.............

·.............

·.............

ความสามารถในการขยาย ต่อเติม

 

·.............

·.............

·.............

สวนภายในบ้าน

 

·.............

·.............

·.............

ที่จอดรถเป็นส่วนตัว

 

·.............

·.............

·.............

ทัศนียภาพ

 

·.............

·.............

·.............

การดูแลรักษาตัวบ้าน

 

·.............

·.............

·.............

อยู่ใกล้บริการขนส่งมวลชน

 

·.............

·.............

·.............

อยู่ใกล้ที่ทำงาน

 

·.............

·.............

·.............

อยู่ใกล้โรงเรียน

 

·.............

·.............

·.............

อยู่ใกล้สถานพยาบาล

 

·.............

·.............

·.............

อยู่ใกล้ศูนย์การค้า และสันทนาการ

 

·.............

·.............

·.............

.............................................

 

 

 

.............................................

 

 

 

.............................................

 

 

 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการซื้อบ้าน ซึ่งผู้ซื้อบ้านควรเตรียมค่าใช้จ่ายต่างดังนี้

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน

 

 

- เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย

 

 

- เงินดาวน์

 

 

- ค่านายหน้า (ถ้ามี)

 

 

- ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย

 

 

- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทนายความต้องชำระเพื่อดำเนินการแทน ( เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสาร

 

 

- หรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือ กระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น)

 

 

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร

 

 

- ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักทรัพย์

 

 

- ค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ

 

 

- ค่าอากรแสตมป์

 

 

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร

 

 

- ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน

 

 

- ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง 1% ของมูลจำนอง

 

 

 

เบี้ยประกันภัย

 

 

- เบี้ยประกันอัคคีภัย

 

 

- เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต (บริษัทประกันจะรับภาระสินเชื่อแทนในกรณีผู้ซื้อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ)

 
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

รับจำนำและจัดจำหน่ายรถยนต์

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1879778

RSS