Home บริการความรู้เรื่องบ้าน วันนี้บ้านคุณทำ 3Rs หรือยัง

วันนี้บ้านคุณทำ 3Rs หรือยัง

อีเมล พิมพ์ PDF

ในการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหานโยบายและกรอบแนวทางที่ถูกต้องในการลดภาวะวิกฤตขิงโลกร้อน และหามาตรการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อช่วยลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด หนึ่งในมาตรการที่เป็นข้อตกลงร่วมกันและมีการนำมาใช้ร่วมกันนั่นก็คือมาตรการ 3Rs

คุณคงจะสงสัยว่าเจ้าแล้วเจ้า 3Rs นี่นำมาบอกกล่าวในวันนี้ มันคืออะไร มันเกี่ยวอะไรกับบ้านคุณและจะช่วยปัญหาโลกร้อนอย่างไร แล้วเราจะมีส่วนช่วยกิจกรรมนี้ได้อย่างไร ไม่ต้องมานั่งสงสัยให้เสียเวลา เราจะมาทำความรู้จักับมาตรการ 3Rs  กัน
เจ้ามาตรการ 3Rs  ก็คือการกำจัดหนือจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วให้หมดไป โดยยึดหลักการ 3Rs ซึ่งประกอบด้วย Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)

R แรก คือ ลดการใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็น (Reduce) หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องสำอาง ฯลฯ ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายภายในบ้านหลีกเลี่ยงการเคมีภายในบ้าน เช่น ยากำจัดแมลงน้ำยาล้างห้องน้ำต่างๆ คุณควรจะหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติที่จะไม่ทิ้งสารก่ออันตรายให้ตกค้างภายในบ้าน อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้งนำมาเผาไล่ยุง
ข้อสำคัญพยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสถานการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งการย่อยสลายและการกำจัดให้ไม่มีมลพิษได้ยาก โดยเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชิน หันมาลองใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของแทน

R ที่สอง คือ การใช้ซ้ำ (Reuse) นำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกนำมาใส่ของหรือใช้เป็นถุงขยะ นำสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนำยางรถยนต์มาทำเก้าอี้ การนำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การนำเศษผ้าเหลือใช้มาทำแปลนอนหรือพรมเช็ดเท้า เป็นต้น ใช้กระดาษทั้งสองหน้า นำน้ำที่ใช้ล้างจานแล้วมารดน้ำต้นไม้ หรือว่าจะนำไปล้างรถของคุณต่อ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไร

R ที่สาม คือ การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้วยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการรีไซเคิลนั้นคุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทที่ได้ใช้แล้ว แยกความแตกต่างระหว่างขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายออกจากขยะอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดเวลาในกระกวนการคัดแยกต่อไป และยังสามารถจัดการขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งของและขยะต่างๆ ที่คุณไม่ได้ใช้แล้วภายในบ้านของคุณ แล้วนำมารีไซเคิลต่อได้นั้น ได้แก่สิ่งของจำพวก แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอโลหะ นำมาแยกให้ถูกประเภท หลังจากนั้นคุณจะนำไปขาย/บริจาค/นำเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ก็ได้ ซึ่งหลังจากที่ขยะเหล่านี้ได้ถูกนำไปรีไซเคิลในวิธีการต่างๆแล้ว ก็จะสามารถนำมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
กลับมาถามตัวเองว่ามาตรการเหล่านี้ที่นำมาบอกกล่าวเป็นความรู้ในวันนี้นั้น คุณได้เริ่มจัดการบ้างหรือยัง ซึ่งวิธีการต่างๆ ทั้ง ลดการใช้สิ่งที่ไม่จำเป็น การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล เป็นวิธีการง่ายๆ ไม่ได้ทำยากเกินกว่าความสามารถของคุณแน่นอน เมื่อมันไม่ยากเกินไป ก็เริ่มทำสิ่งเหล่านี้ในบ้านกันเถอะครับ คุณช่วยโลกได้ ก่อนที่มันจะสายเกินไปจนโลกไม่น่าอยู่ครับ

 
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

รับจำนำและจัดจำหน่ายรถยนต์

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1795438

RSS