บริการกล้องวงจรปิด

       

        กล้องวงจรปิด (CCTV) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนำไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคารหรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามีการนำกล้องวงจรปิดไปใช้ในวงแคบๆไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันอาจเป็นเพราะในยุคนั้นมีราคาค่อนข้างสูง คุณภาพของภาพในยุคแรกเป็นภาพขาวดำที่ไม่ชัดไม่ละเอียดเร...

       

        กล้องวงจรปิด (CCTV) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนำไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคารหรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามีการนำกล้องวงจรปิดไปใช้ในวงแคบๆไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันอาจเป็นเพราะในยุคนั้นมีราคาค่อนข้างสูง คุณภาพของภาพในยุคแรกเป็นภาพขาวดำที่ไม่ชัดไม่ละเอียดเรียกได้ว่ามีคุณภาพที่แย่ต่อมาก็มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันทำให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายและสามารถควบคุมการทำงานในระยะไกลได้ภาพที่ได้มีสีสันและมีความละเอียดชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต

         กล้องวงจรปิด (CCTV) คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึกภาพ และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

กล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึกภาพ และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่าจอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

         ข้อดีของระบบ IP ข้อนึงที่โดดเด่นคือ ความยืดหยุ่นสูงมาก เช่น เราสามารถใช้เครื่องบันทึกหลายๆตำแหน่ง โดยลิงค์สายแลนด์ แค่เส้นเดียว เช่น ในโรงงานติดกล้อง 32 ตัวทั้งภายนอก/ภายใน/รอบๆโรงงาน เราสามารถดึง สาย LAN แค่เส้นเดียว ไปที่ป้อมยามให้รปภ.ดูกล้องเฉาะภายนอกได้(สามารถเลือกกล้องได้ว่าจะให้ดูกล้องใด ไม่ให้ดูกล้องใด) อีกทั้ง สามารถตั้งเครื่องบันทึกที่ห้อง Server เพื่อบันทึกภาพทั้งหมด, สามารถเพิ่ม เครื่องบันทึกที่ฝ่ายผลิต โดยให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตดูกล้องเฉพาะกล้องในฝ่ายผลิตเท่านั้นได้ ซึ่งแต่ละเครื่องจะทำงานแยกอิสระ ต่อกัน สามารถเลือกกล้องดูภาพแต่ละกล้องได้โดยหน้าจอไม่ดึงกัน 

          ความแตกต่างระหว่างกล้อง Analog HD กับกล้อง IP
แม้ว่ากล้อง HD และกล้อง IP จะมีจำนวน Pixel ที่เท่ากัน แต่ความคมชัดของภาพที่ได้ จะไม่เท่ากันเนื่องจากว่ากล้อง HD จะมีการบีบอัด เพื่อส่งสัญญาณ เข้าไปในสาย RG6(สาย Analog) ซึ่งทำให้สูญเสียความคมชัดไป แต่กล้อง IP ไม่มีการบีบอัดแปลงสัญญาณ ทำให้กล้อง IP มีความคมชัดที่มากกว่า แม้ว่า จะมีจำนวน Pixel ที่เท่ากัน

เพิ่มเติม

บริการกล้องวงจรปิด มีสินค้า 2 รายการ

แสดง 1 - 2 จากทั้งหมด 2
แสดง 1 - 2 จากทั้งหมด 2