เงื่อนไขการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ By www.becomz.com1.ค่าบริการด้าน Hardware เช็คหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นอกสถานที่ 500 บาท ต่อเครื่อง

2.ค่าบริการด้าน Software ลง windows + โปรแกรมพื้นฐาน +Office นอกสถานที่ 700 บาทต่อเครื่อง

3.ค่าบริการ Install Driver นอกสถานที่ของแต่ละเครื่อง หากจําเป็นต้องติดตั้ง 300 บาท ต่อเครื่อง

4.ค่าบริการเก็บข้อมูล นอกสถานที่ หากเป็นความต้องการของลูกค้า 300 บาท ต่อเครื่อง

5. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม อัตราค่าบริการด้านต่างๆ ได้ที่ www.becomz.comเงื่อนไขการรับประกัน1.ด้าน Hardware รับประกันตามบริษัทนําเข้าสินค้า เช่นSYNNEX , Com7 ฯลฯ

2.ด้าน Software รับประกัน 7 วันหากมีปัญหาจากอาการเดิมแจ้งภายระยะเวลาประกัน ทําให้ใหม่ฟรี

3. ในการลง windows ใหม่ หากลูกค้าเก็บข้อมูลเอง  ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ลูกค้าเก็บเอง  ทุกกรณี

ทางทีมงานยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ “เพราะงานของเราไม่ได้อยู่แค่ซ่อมเสร็จแล้วจบ…แต่งานของเราคือซ่อมแล้วต้องดูแล

ลูกค้าให้ใช้การได้ตลอดไปด้วยดี”

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทาง www.becomz.com