1. ชำระเงินสดตอนพนักงานส่งสินค้าให้

2. การชำระเงินโดยการโอนเงิน


ธนาคาร ::   ไทยพานิชย์

ชื่อบัญชี ::   นาย ฐิติกร ลือวิพันธ์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

Account Name ::   Titekorn Luevipan Saving Account

เลขที่บัญชี ::   403-105-4521

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทาง www.becomz.com