POWER SUPPLY ATX 500 W MICRO OKER (EB-500) ดูขนาดใหญ่กว่า

POWER SUPPLY ATX 500 W MICRO OKER (EB-500)

สินค้าใหม่

ข้อมูลเฉพาะของ POWER SUPPLY ATX 500 W MICRO OKER (EB-500)

 • แบรนด์
  OKER
 • SKU
  1766058282_TH-5127804773
 • CPU Number cooling Type
  POWER SUPPLY ATX 500 W MICRO OKER (EB-500)
 • Model
  EB-500
 • การรับประกัน
  มีการรับประกันจากผู้ขาย
 • ระยะเวลาการรับประกัน
  3 เดือน
ภายในกล่องสินค้า
POWER SUPPLY ATX 500 W MICRO OKER (EB-500)

รายละเอียดเพิ่มเติม

99 รายการ

฿ 1,350.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

c9afb0de709bb847d0a64cc070e1c681.png_220

ข้อมูลเฉพาะของ POWER SUPPLY ATX 500 W MICRO OKER (EB-500)

 • แบรนด์
  OKER
 • SKU
  1766058282_TH-5127804773
 • CPU Number cooling Type
  POWER SUPPLY ATX 500 W MICRO OKER (EB-500)
 • Model
  EB-500
 • การรับประกัน
  มีการรับประกันจากผู้ขาย
 • ระยะเวลาการรับประกัน
  3 เดือน
ภายในกล่องสินค้า
POWER SUPPLY ATX 500 W MICRO OKER (EB-500)